Протокол № 7

Word-iconПротокол № 7 - от заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 13.02.2024 г.,