Решения от № 424 до 428

Word-iconРешения № 424, 425, 426, 427 и 428  - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.09.2017 г., Протокол № 34

Решениe № 423

Word-iconРешениe № 423  - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 08.09.2017 г., Протокол № 33

Решения от № 406 до 422

Word-iconРешения № 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 и 422  - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.08.2017 г., Протокол № 32

Решения от № 403 до 405

Word-iconРешения № 403, 404 и 404  - взети извънредно заседание на Общински съвет - Мадан,
проведено на 11.08.2017 г., Протокол № 31

Решения от № 385 до 402

Word-iconРешения № 385, 386, 387, 388 и 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 и 402  - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.07.2017 г., Протокол № 30

Решения от № 380 до 384

Word-iconРешения № 380, 381, 382, 383 и 384 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 11.07.2017 г., Протокол № 29

Решения от № 363 до 379

Word-iconРешения № 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 и 379 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 21.06.2017 г., Протокол № 28

Решения от № 343 до 362

Word-iconРешения № 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 и 362 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 17.05.2017 г., Протокол № 27

Решения от № 321 до 342

Word-iconРешения № 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 и 342 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 20.04.2017 г., Протокол № 26

Решения от № 307 до 320

Word-iconРешения № 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 и 320 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 22.03.2017 г., Протокол № 25

Решения от № 297 до 306

Word-iconРешения № 296, 297 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 и 306 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 22.02.2017 г., Протокол № 24

Решения от № 283 до 296

Word-iconРешения № 283, 284 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 и 296 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.01.2017 г., Протокол № 23

Решения от № 263 до 282

Word-iconРешения № 263, 264 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 и 282 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 21.12.2016 г., Протокол № 22

Решения от № 246 до 258

Word-iconРешения № 246, 247 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 и 258 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.11.2016 г., Протокол № 20

Решениe № 245

Word-iconРешение № 245 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 11.11.2016 г., Протокол № 19

Решения от № 228 до 244

Word-iconРешения № 228, 229 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 и 244 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.10.2016 г., Протокол № 18

Решениe № 227

Word-iconРешениe № 227 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.09.2016 г., Протокол № 17

Решениe № 226

Word-iconРешениe № 226 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.09.2016 г., Протокол № 16

Решения от № 213 до 225

Word-iconРешения № 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 и 225 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 21.09.2016 г., Протокол № 15

Решения от № 197 до 212

Word-iconРешения № 197, 198, 199,200,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 и 212 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 10.09.2016 г., Протокол № 14

Решения от № 195 до 196

Word-iconРешения № 195 и 196 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 02.09.2016 г., Протокол № 13

Решения от № 173 до 194

Word-iconРешения № 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 и 194 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.08.2016 г., Протокол № 12

Решения № 171 и 172

Word-iconРешения № 171 и 172 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 09.08.2016 г., Протокол № 11

Решения от № 159 до 170

Word-iconРешения № 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 и 170 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 20.07.2016 г., Протокол № 10

Решения от № 148 до 158

Word-iconРешения № 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 и 158 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 22.06.2016 г., Протокол № 9

Решения от № 138 до 147

Word-iconРешения № 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 и 147 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 18.05.2016 г., Протокол № 8

Решения от № 112 до 137

Word-iconРешения № 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 и 137 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 20.04.2016 г., Протокол № 7

Решения от № 83 до 111

Word-iconРешения № 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 019, 110 и 111 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.03.2016 г., Протокол № 6

Решения от № 64 до 82

Word-iconРешения № 64, 65, 66, 67, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 18.02.2016 г., Протокол № 5

Решения от № 44 до 63

Word-iconРешения № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.01.2016 г., Протокол № 4