Решения от № 20 до 43

Word-iconРешения № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 16.12.2015 г., Протокол № 3

Решения от № 5 до 9

Word-iconРешения № 5, 6, 7, 8 и 9 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.11.2015 г., Протокол № 2

Решения от № 1 до 4

Word-iconРешения № 1, 2, 3 и 4 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 10.11.2015 г., Протокол №1